Kinderdagverblijf- algemeen

Algemene informatie
Kinderdagverblijf De Boerderij is een particulier en kleinschalig kinderdagverblijf opgericht in 1998. Dit kleinschalige heeft als voordeel dat iedereen elkaar kent en er dus geen sprake is van ‘vreemde’ gezichten. Er is een betrokken sfeer van ouders, een actieve oudercommissie en een hecht team.

Ouderparticipatie
Ouders en PM’ers kunnen elkaar ontmoeten tijdens georganiseerde activiteiten in het jaar. Daarnaast ontmoeten ouders en PM’ers elkaar tijdens de overdracht bij breng- en haalmomenten. Dit contact vinden wij belangrijk. Naast een uitgebreide intake worden ouders uitgenodigd voor een 10 minutengesprek en worden ouders via het ouderportaal betrokken bij de opvang van hun kind.

Aparte baby- en peutergroepen
In september 2012 is er heel bewust gekozen om horizontaal te werken. Dit houdt in dat kinderen van 0-2 jaar bij elkaar spelen en kinderen van 2-4 jaar op één groep spelen. Pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor volledig aansluiten op de wensen van de kinderen.
Op beide groepen zijn voldoende leeftijdsgenootjes aanwezig met dezelfde wensen en grapjes om vriendschappen te ontwikkelen. Waar de ene dreumes met zijn hand op de tafel slaat, moet de andere dreumes erom lachen. Kinderen in dezelfde leeftijd verstaan elkaar.

Samenwerking
De Boerderij werkt samen met kleine ondernemers in de omgeving en kiest voor verse en gezonde producten. Twee wekelijks bezorgt Bakkerij Akkermans vers bruinbrood en Jan Bos groente, fruit en de warme maaltijd.

Interesse
Wanneer u geïnteresseerd bent, dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding. U kunt op de verschillende groepen rond kijken, kennis maken met medewerkers, sfeer proeven en natuurlijk vragen stellen.

Met vriendelijke groet,
De Boerderij

Kinderopvang De Boerderij is een particulier initiatief en heeft een vergunning van de gemeente Utrecht. Klik hier voor het laatste inspectierapport.