Pedagogisch Medewerker

Pedagogisch Medewerkers
Op dit moment heeft De Boerderij 16 pedagogisch medewerksters (PM-ers) in dienst. Alle PM-ers zijn volledig gediplomeerd en zijn in het bezit van een kinder-EHBO-diploma. Een aantal PM-ers volgen jaarlijks een BHV-cursus.

Kwaliteiten inzetten
Wij hebben een gevarieerd en hecht team van PM-ers, die zich allen op hun eigen manier met warmte en deskundigheid inzetten voor de kinderen. De variatie zit niet alleen in de leeftijd (PM’ers zijn tussen de 20 en 60 jaar), maar ook in kwaliteiten van elke individuele medewerkers. Veel PM-ers werken al meer dan tien jaar op De Boerderij, en daar zijn wij trots op.

Geïnspireerd blijven
Een aantal keer per jaar organiseren wij een studiedag om weer even het geheugen op te frissen, en om bij te blijven over de nieuwste ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Op dit moment zijn wij druk met het herzien van het pedagogisch beleid en verdiepen wij ons in de pedagogiek van Reggio Emilia en in Natuurbeleving.