Pedagogische visie

BSO De Boerderij laat zich, net als het kinderdagverblijf, inspireren door de benadering Reggio Emilia en Natuurbeleving. Pedagogisch Medewerkers kunnen u hier meer over vertellen.

Vrije keuze
BSO medewerkers nemen actief deel aan het groepsproces om vast te stellen waar de interesse van de groep ligt. Medewerkers bewaken de veiligheid en kiezen plekken (binnen en/of buiten) waar zij die dag zullen verblijven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het weiland in te gaan om te voetballen of juist beestjes te zoeken, maar ook om fijn in de schuur creatief bezig te zijn met timmeren, zagen, en/of knutselen. Rond om de schuur kunnen kinderen steppen, fietsen, skelteren of skeeleren. De schuur is de droge plaats voor schaduw of om dat wat je binnen leuk vind om te doen mee naar buiten te nemen. Daarnaast zijn er veel materialen zoals sport benodigdheden (korven en baskets) opgeborgen om buiten te gebruiken. In de schuur is divers zandbak speelgoed, boomstammetjes, doeken en water beschikbaar om met veel fantasie de zandbak om te toveren tot hut, kasteel of keuken. De ervaring leert dat kinderen zelf veel ideeën hebben om met andere BSO vrienden rond om de schuur te ondernemen.

Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige en democratische burgers.”

Interesse verkennen
Vanaf vier jaar verruimen kinderen hun sociale leven en veranderen relaties. De pedagogisch medewerkers geven kinderen ruimte om hun wensen uit te spreken. Door samen te werken met de andere kinderen groeien kinderen op sociaal en persoonlijk gebied. Kinderen werken samen aan projecten en worden in de gelegenheid gesteld dit tentoon te stellen aan belangstellenden. Een kind krijgt de kans te ontdekken waar zijn interesse ligt.

Kinderen werken samen en denken actief mee aan ideeën en oplossingen.”

Inspiratie en aansluiten bij de ontwikkeling
Pedagogisch medewerkers zijn er om het kind te inspireren en te ondersteunen. Medewerkers schatten samen met ouders het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen in en sluiten hierop aan. Samenwerking en dagelijkse communicatie met ouders is daarom noodzakelijk. Bij de start van de BSO kunnen ouders een afspraak maken voor (telefonische of live) kennismakingsgesprek om de gewoonte en ervaringen met hun kind te delen, de pedagogisch medewerker kan ouders informeren over de afspraken, het ritme en de BSO rituelen.

Wanneer de verschillen tussen kinderen uiteen lopen en het in het gedrag van kinderen zichtbaar is dat dit negatieve invloed heeft op een kind zelf, de andere of de pedagogisch medewerkers wordt hierover gesproken met ouders. Bij zorgen of de behoefte om de ervaringen van de BSO te delen willen wij graag afspreken met ouders om deze informatie te delen. Het is voor ons belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling en het welzijn van hun kind, gedurende de BSO tijd. Naast het contact met ouders hebben wij nauw contact met de oudercommissie over de ontwikkelingen bij de Boerderij en in de branche. Wilt u meer weten over de oudercommissie: klik dan hier.

Pedagogisch medewerkers denken na over de mogelijkheden om ouders te laten zien hoe de opvang werkt en vooral ook wat er dagelijks beleefd wordt.”

Verschillende ruimtes
Naast de vele buiten speel mogelijkheden biedt De Boerderij kinderen een binnen ruimte en twee activiteitenruimte aan. De binnenruimte is sfeervol ingericht en voorzien van verschillende ruimten. Kinderen kunnen ‘chillen’ in een aparte ruimte. Zij kunnen hier lezen, kletsen en tot rust komen. De groepsruimte is ingericht in verschillende hoeken, een keuken en tafels waar kinderen omheen kunnen zitten. Kinderen kunnen gezamenlijk drinken/ eten, knutselen, vergaderen of andere activiteiten ondernemen. De hoeken zijn uitdagend ingericht voor zowel de jonge als oudere leeftijd en kent de uitdagingen tot fantasie spel, huis hoek of om te bouwen.
Een prachtige activiteitenruimte is gerealiseerd in de schuur en een tweede activiteitenruimte is ingericht als sportzaal. Deze ruimte bieden de mogelijkheid om te variëren in het activiteiten aanbod, te werken in kleinere groepen of materialen vooraf klaar te zetten. We zijn er trots op om deze ruimte te kunnen gebruiken.

Kinderen voelen zich meer betrokken bij de opvang wanneer ze er vaker zijn. Om die reden gaat onze voorkeur uit naar plaatsing voor meerdere dagen per week gedurende het hele jaar.

Doordat de kinderen over verschillende ruimtes beschikken op de BSO voelen zij zich vrij.”