Pedagogische visie

BSO De Boerderij laat zich, net als het kinderdagverblijf, inspireren door de benadering Reggio Emilia en Natuurbeleving. Pedagogisch Medewerkers kunnen u hier meer over vertellen.

Vrije keuze
BSO medewerkers nemen actief deel aan het groepsproces om vast te stellen waar de interesse van de groep ligt. Medewerkers bewaken de veiligheid en kiezen plekken (binnen en/of buiten) waar zij die dag zullen verblijven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het weiland in te gaan om te voetballen of juist beestjes te zoeken, maar ook om fijn in de schuur creatief bezig te zijn met timmeren, zagen, en/of knutselen. Rond om de schuur kunnen kinderen steppen, fietsen, skelteren of skeeleren. De schuur is de droge plaats voor schaduw of om dat wat je binnen leuk vind om te doen mee naar buiten te nemen. Daarnaast zijn er veel materialen zoals sport benodigdheden (korven en baskets) opgeborgen om buiten te gebruiken. In de schuur is divers zandbak speelgoed, boomstammetjes, doeken en water beschikbaar om met veel fantasie de zandbak om te toveren tot hut, kasteel of keuken. De ervaring leert dat kinderen zelf veel ideeën hebben om met andere BSO vrienden rond om de schuur te ondernemen.

Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige en democratische burgers.”

Interesse verkennen
Vanaf vier jaar verruimen kinderen hun sociale leven en veranderen relaties. De pedagogisch medewerkers geven kinderen ruimte om hun wensen uit te spreken. Door samen te werken met de andere kinderen groeien kinderen op sociaal en persoonlijk gebied. Kinderen werken samen aan projecten en worden in de gelegenheid gesteld dit tentoon te stellen aan belangstellenden. Een kind krijgt de kans te ontdekken waar zijn interesse ligt.

Kinderen werken samen en denken actief mee aan ideeën en oplossingen.”

Inspiratie en aansluiten bij de ontwikkeling
Pedagogisch medewerkers zijn er om het kind te inspireren en te ondersteunen. Medewerkers schatten samen met ouders het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen in en sluiten hierop aan. Samenwerking en dagelijkse communicatie met ouders is daarom noodzakelijk. Ook het betrekken van ouders bij de opvang levert veel voordelen en plezier voor ouders op! Jaarlijks worden ouders uitgenodigd voor het kerstfeest en een activiteit georganiseerd door kinderen en medewerkers. Daarnaast denken er ouders van de BSO mee in de oudercommissie. Wilt u meer weten over de oudercommissie: klik dan hier.

Pedagogische medewerkers denken na over de mogelijkheden om ouders te laten zien hoe de opvang werkt en vooral ook wat er dagelijks beleefd wordt.”

Verschillende ruimtes
Naast de vele buiten speel mogelijkheden biedt De Boerderij kinderen een binnen ruimte en een activiteitenruimte aan. De binnenruimte is sfeervol ingericht en voorzien van verschillende ruimten. Kinderen kunnen ‘chillen’ in een aparte ruimte. Zij kunnen hier lezen, kletsen en tot rust komen. Ook biedt het medewerkers de mogelijkheid om af te spreken met ouders voor een kennismaking- of oudergesprek. De groepsruimte is ingericht in verschillende hoeken, een keuken en een lange tafel. Kinderen kunnen gezamenlijk drinken/ eten, knutselen, vergaderen of andere activiteiten ondernemen. De hoeken zijn uitdagend ingericht voor zowel de jonge als oudere leeftijd en kent de uitdagingen tot fantasie spel, huis hoek of om te bouwen.
Een prachtige activiteitenruimte is gerealiseerd in de schuur. Hier is zowel een plek voor jonge – als ook voor oudere kinderen ingericht. We zijn er trots op om deze ruimte te kunnen gebruiken. Het betekent dat we bij alle type weer zoveel mogelijk het gevoel hebben om buiten te kunnen zijn.
Kinderen voelen zich meer betrokken bij de opvang wanneer ze er vaker zijn. Om die reden gaat onze voorkeur uit naar plaatsing voor meerdere dagen per week gedurende het hele jaar.

Doordat de kinderen over verschillende ruimtes beschikken op de BSO voelen zij zich vrij.”