Groepen Reigers, Bosuilen en Zwaluwen

Reigers, Bosuilen en Zwaluwen
Op dit moment zijn er drie BSO groepen één voor kinderen van 4-6 jaar, één groep voor kinderen van 5-8 jaar en één groep voor kinderen vanaf 7 tot 11 jaar. Net als bij het kinderdagverblijf heeft het onze voorkeur om per leeftijdsgroep activiteiten aan te kunnen bieden. In de basis zijn groepen gescheiden en word gestart in de eigen groepsruimte. Naar wens kunnen kinderen elkaar ontmoeten en deelnemen aan activiteiten in de andere groepsruimte. Kinderen en medewerkers van alle groepen ontmoeten elkaar op de buitenspeelplaats, waardoor bijna iedereen elkaar kent. De Boerderij vindt het belangrijk dat medewerkers beschikken over de competenties om kinderen uit te nodigen hun ideeën te delen. Dat wat kinderen zelf kunnen doen, wordt door de kinderen gedaan en medewerkers zijn er om kinderen uit te dagen hun ideeën in gezamenlijkheid in de praktijk te brengen.

BSO plaatsen
Tijdens schoolweken zijn er maximaal 66 kindplaatsen beschikbaar verdeelt over de drie groepen. Wanneer de groepen samen kunnen voegen en er niet meer dan 22 kinderen zijn, zullen kinderen en medewerkers hier veelal voor kiezen. In de praktijk zijn er op woensdag en vrijdag vaak twee van de drie BSO groepen geopend. Het heeft daarom onze voorkeur dat opvang op één van de populaire dagen wordt gecombineerd met woensdag of vrijdag.

Programma na schooltijd
Wanneer kinderen na schooltijd gebruik maken van buitenschoolse opvang op de Boerderij worden zij bij school opgehaald door een pedagogisch medewerker. Zij gaan gezamenlijk naar BSO De Boerderij, waar ze eerst vrij mogen spelen. Om 15.00 verzamelen de kinderen aan de stamtafel voor water en fruit. Aan tafel vindt er dagelijks overleg plaats waar iedereen zijn/haar idee kan aandragen. Deze ideeën kunnen te maken hebben met activiteiten voor die dag, die week of voor in een vakantie. Waar mogelijk zullen deze ideeën dus verder worden uitgewerkt. Om 16.30 krijgen kinderen water, groente en een cracker aangeboden. Na het tafelmoment word afgesproken waar afgesloten word. In de groepsruimte of bij de schuur. Kinderen kunnen tot ze opgehaald worden vrij kiezen voor spelletjes, skelteren, in de zandbak, voetballen, met de LEGO of één van de andere hoeken.

Trots op de groep
Kinderen kunnen zowel binnen als buiten spelen. Pedagogisch medewerkers stimuleren de interactie tussen kinderen onderling. Wanneer de wens van kinderen een georganiseerde activiteit is, spelen medewerkers hierop in. Gemaakte producten kunnen op de wanden en kasten tentoongesteld worden aan ouders of andere belangstellenden.

‘Mogen ontdekken, Samen ervaren!’