Pedagogisch Medewerker

Pedagogisch Medewerkers
Op dit moment heeft De Boerderij 24 pedagogisch medewerksters (PM-ers) in dienst. Alle PM-ers zijn volledig gediplomeerd en zijn in het bezit van een kinder-EHBO-diploma. Een aantal PM-ers volgen jaarlijks een BHV-cursus.

Kwaliteiten inzetten
Wij hebben een gevarieerd en hecht team van PM-ers, die zich allen op hun eigen manier met warmte en deskundigheid inzetten voor de kinderen. De variatie zit niet alleen in de leeftijd (PM’ers zijn tussen de 20 en 60 jaar), maar ook in kwaliteiten van elke individuele medewerkers. Veel PM-ers werken al meer dan tien jaar op De Boerderij, en daar zijn wij trots op.

Geïnspireerd blijven
Een aantal keer per jaar organiseren wij een studiedag om weer even het geheugen op te frissen, en om bij te blijven over de nieuwste ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Op dit moment zijn wij druk met het herzien van het pedagogisch beleid en verdiepen wij ons in de pedagogiek van Reggio Emilia en in Natuurbeleving. Meer dan 80% van de medewerkers hebben in de afgelopen twee jaar de training voor taal en interactievaardigheden gevolgd (TINK training). Door persoonlijk en als team de interactievaardigheden die je inzet op de groep te analyseren krijg je inzicht in dat wat je jonge kinderen te bieden hebt. Het is voor de Boerderij niet alleen belangrijk mogelijkheden tot verbetering te blijven zien, maar vooral ook bewust te zijn van dat wat je kan en waarom je het zo doet. Voor medewerkers is het uitbreiden van hun kennis en werken aan bewustwording inspirerend en een grote uitdaging.
Om ouders te betrekken bij de opvang en inzicht te geven in dat waar medewerkers mee bezig zijn op de groepen organiseren pm’ers jaarlijks (medio oktober/november) een ouderavond voor ouders van babygebouw en ouders van het peutergebouw. Het is voor ouders een mooi moment om een kijkje te nemen op de groepen en te zien wat uw kind op de opvang beleeft.