Vacatures & stage

Vaste invalkrachten

Flexibele pedagogisch medewerker (8-16 uur per week)

Wij hebben grote behoefte aan een vaste ‘flexibel inzetbare’ pedagogisch medewerker! Wij zijn permanent op zoek naar een pm’er die 8-16 uur per week die kan werken op de babygroepen of peutergroep en BSO!
Ons streven is de uren aan te passen op de mogelijkheden van de sollicitant. Afhankelijk van de wensen, zijn er mogelijkheden op door te groeien naar vaste uren en een vaste groep. Voor zeer waardevolle pedagogisch medewerkers is er ruimte binnen het team!

Doe je een gerichte studie, zit je minimaal in je 2e jaar, vind je het leuk om met groep jonge kinderen te werken, ben je beschikbaar op wisselende tijden/dagen en wil je bij ons werken als invalkracht stuur dan je CV en je motivatie naar info@kdvdeboerderij.net.

Vaste uren

Pedagogisch medewerker

  1. Op dit moment hebben wij voldoende pedagogisch medewerkers en geen vaste uren beschikbaar. 
  2. In het najaar verwachten wij dat de bezetting op de peutergroep(halve dagen) een reden kan zijn dat er vacatures ontstaan.
  3. Medio 2019 verwachten wij een derde BSO groep te openen en zijn hiervoor op zoek naar pedagogisch medewerkers.
  4. Medio december verwachten wij dat het aantal beschikbare pm’ers onvoldoende is voor het aantal in te roosteren pm’ers.

Onze voorkeur gaat uit naar een pedagogisch medewerker die ons kan vertellen hoe zij haar interactievaardigheden inzet om kinderen te begeleiden. Wanneer je bekend bent met deze vaardigheden en experimenteert met de inzet ervan, stelt dat je in staat om bewuste keuzes te maken. De Boerderij erkend dat kinderopvang een vak is, waarin het belangrijk is om te blijven reflecteren, kritische vragen te blijven stellen om daarmee de kwaliteit van de opvang te kunnen verbeteren. Van medewerkers word verwacht dat zij graag naar buiten gaan en zich tussen de kinderen bevinden.

Belangrijk om te weten is dat de Boerderij zich laat inspireren door de benadering ‘Reggio Emilia’: waarin wij uitgaan van drie pedagogen 1. de kinderen onderling, 2. de volwassenen en 3. de ruimte/materialen. Door jonge kinderen in contact te brengen met elkaar en het aanbieden van verschillende materialen/ruimte wil de Boerderij verrijking bieden. Medewerkers zijn hierbij gericht op dat wat kinderen kunnen ervaren met hun zintuigen en beleven samen met de kinderen de verwondering en ontdekking. Naar mate kinderen ouder worden komen zij met ideeën, gedachten en vragen. Bijvoorbeeld: is een appelboom een jongen of een meisje? Een dergelijk idee of vraag wordt door de pedagogisch medewerkers ondersteund, de kinderen worden gestimuleerd zichzelf vragen te stellen, het idee uit te breiden. Uit ieder idee komt een nieuwe vraag en een nieuw idee. Dit wordt omgezet in creatieve uitingen. Projecten komen uit de kinderen zonder voor afgesteld doel, zonder bedacht eindresultaat, zonder beslissing hoelang het gaat duren. Projecten met samenwerking, kortweg ontdekken van de wereld, plezier, uitdagingen en mogelijkheden onderzoeken.

Graag lezen wij in je motivatie wat jij de kinderen van de Boerderij te bieden heb. Wanneer je geïnteresseerd bent om in de toekomst bij de Boerderij te werken kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar ons algemene e-mailadres, later telefonisch contact opnemen mag altijd. De Boerderij is een lerende organisatie met gedreven pedagogisch medewerkers. Als pedagogisch medewerker ben je nooit uitgeleerd en verwachten we dat je je talenten verder ontwikkeld. In samenwerking met vaste collega’s en de eigenaren van de Boerderij werk je aan zeer waardevolle plaats voor kinderen, ouders, collega’s en JEZELF!

Solliciteren is alleen zinvol als je minimaal niveau 3 of 4 diploma behaald hebt (conform COA). Aantoonbare werkervaring met (jonge) kinderen vereist. Onze voorkeur gaat uit naar iemand in de nabije woonomgeving van De Boerderij, met meer dan 30 km reisafstand hoef je niet te solliciteren.

Stagiaires
Wij hebben op dit moment plaats voor stagiaires van de opleiding pedagogisch werker niveau 3 en niveau 4. Wij plaatsen voornamelijk BOL studenten van het ROC Midden Nederland, MBO Utrecht of het ID college. Natuurlijk kun je telefonisch contact opnemen voor de actuele mogelijkheden. Mocht je PW 3 hebben afgerond en graag BBL niveau 4 willen doen? Dan kan je solliciteren. Als jij de flexibele pedagogisch medewerker in opleiding bent die wij zoeken is het mogelijk om school en werk te combineren.
Wanneer je geïnteresseerd bent in een stage op “De Boerderij” vul dan het formulier in en stuur in ieder geval je CV naar ons op. Mocht je een mooi motivatiebrief hebben kunnen je deze opsturen naar: info@kdvdeboerderij.net. Wij hebben beperkte stageplaatsen voor studenten van een middelbare school. Vanaf januari 2018 zijn alle maatschappelijke stageplaatsen vergeven.

Ja, ik wil stage lopen op De Boerderij!