Aanmelden

Vrijblijvend aanmelden

Gegevens: 
Alle ouders kunnen het aanmeldingsformulier invullen om kenbaar te maken dat zij willen weten wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. Wij hebben de geboortedatum van uw kind(eren), gewenste ingangsdatum en gewenste opvangdagen nodig om uw via de ingevulde contactgegevens te informeren over de plaatstinsmogelijkheden. Wij verwerken uw gegevens in het planningssysteem. Indien u wenst geen gebruik te maken, kunt u dit ten alle tijde laten weten, waarna wij uw gegevens zullen verwijderen.

Plaatsingsmogelijkheden:
Wij hanteren een plaatsingsregel voor alle nieuwe klanten die graag gebruik wensen te maken van de kinderopvang bij De Boerderij. Wij ervaren dat de vraag naar maandag, dinsdag en donderdag groot is. Wij wensen deze dagen te verdelen over zo veel mogelijk aanvragen. Wij vragen ouders daarom één minder populaire dag te combineren met de populaire dagen. Concreet betekent dit dat wij enkel een aanbod kunnen doen als ouders de opvang combineren met minimaal de woensdag en/of de vrijdag. Enkel afname van de populaire opvangdagen is niet mogelijk. Daarnaast hanteert De Boerderij een minimale afname van twee opvangdagen per week. Om de continuïteit van de kwaliteit te kunnen waarborgen bieden wij plaatsen voor 52 weken per jaar en hebben geen flexibele contracten.

Rondleiding:
Graag nodigen wij ouders uit voor een rondleiding als er zicht is op een plaats. Wanneer wij ‘nog’ geen aanbod kunnen doen zullen wij u informeren over de plaatsingsmogelijkheden. Natuurlijk kunt u tussentijds contact opnemen over de plaatsingsmogelijkheden. Rondleidingen kunnen gepland worden op werkdagen tussen 9.00-16.00 uur. Tijdens de rondleiding zullen wij de verschillende groepen en de buitenruimte laten zien. Daarnaast is er voor ouders de gelegenheid om alle vragen te stellen. Na de rondleiding kunt u aangegeven of u gebruik wenst te maken van het aanbod. Wanneer u aangeeft geen interesse te hebben zullen wij het aanmeldingsformulier vernietigen.

Voor specifieke vragen of informatie neem gerust contact met ons op.