Babygroepen 0-2 jaar

Welkom in het babygebouw!

In het babygebouw zijn twee baby-dreumesgroepen aanwezig, beide voor kinderen van 0-2 jaar. Op iedere groep werken vaste pedagogisch medewerkers. Kinderen worden voor alle dagen op dezelfde groep geplaatst en maken deel uit van een vast groep kinderen. Wat veiligheid en vertrouwen biedt, al op deze jonge leeftijd herkennen kinderen elkaar en maakt een vaste groep het mogelijk om vriendschappen te ontwikkelen. Op de babygroep werken pedagogisch medewerkers met veel ervaring, de meeste zijn zelf moeder en hebben veel plezier in het werken met jonge kinderen.

Rust versus uitdaging 
We streven naar een rustige uitstraling op de baby-dreumesgroep, met de mogelijkheid voor het ophangen en neerzetten van persoonlijke knutselwerkjes. Veel speelgoed is laag aan de wand bevestigd, waar kinderen naar kunnen kijken en langzaam aan op kunnen trekken.

De pedagogisch medewerkers kijken naar de ontwikkelingen van kinderen en bieden uitdaging. Medewerkers zitten veel tussen de kinderen op de grond, waardoor ze toegankelijk zijn voor kinderen. Er wordt dan ook veel gezongen en gestoeid. Voor baby’s die meer behoefte hebben aan privacy of overzicht is de box een rustig plekje om te spelen of op te trekken aan de spijlen. Voor de dreumesen biedt de auto, het speelhuis en de loopauto’s veel uitdaging.

Wennen
Wanneer uw kindje geplaatst is neemt een pedagogisch medewerker ongeveer een maand voor de ingangsdatum contact met u op. Er worden afspraken gemaakt over het wennen en een intakegesprek. In het intake gesprek zullen alle gewoontes en rituele van thuis en de Boerderij aan bod komen.

Individuele ritme
Wanneer een baby nog heel jong is biedt het ritme van thuis veel houvast en vindt er dagelijks opnieuw afstemming plaats. Er wordt dan ook ruim de tijd genomen voor de overdracht in de ochtend en avond en biedt u volop kans tot het stellen van vragen.

Schriftje
Iedere dag zal uw kind groeien en ontwikkelen. Deze kleine en grote sprongen delen we in een digitaalschrift waarin maandelijks een verhaaltje geschreven wordt.

Zorg en aandacht 
Pedagogisch medewerkers zorgen dagelijks voor een verse fruit hap, broodmaaltijd en yoghurt in de middag. We streven ernaar om met elkaar aan tafel te gaan, een liedje te zingen en samen te eten. Pedagogisch medewerkers eten dan samen met de kinderen. Tijdens de maaltijd worden kinderen gestimuleerd zelf te eten en te drinken. Door het samen aan tafel gaan zal er een vaster ritme ontstaan wat doorgaat op de peutergroepen.

Mocht u nog vragen hebben of graag een keer sfeer komen proeven, neem contact met ons op.