Peutergroepen 2-4 jaar

  Welkom op de peutergroep(en)!

In het peutergebouw zijn twee groepen voor kinderen van 2-4 jaar. In achterhuis is nog één peutergroep voor kinderen die alleen in de ochtend komen. Iedere peuter maakt deel uit van een vaste groep en is daar trots op zijn juf, zijn vriendjes en zijn papa en mama. Peuters willen graag alles zelf doen, de pedagogisch medewerkers zijn er om te ondersteunen.

Ik weet wat ik kan verwachten en hoor erbij”

Vast dagritme
Om peuters grip te geven op de dag, werken we volgens een vast dagritme waarin dagelijks terugkerende rituele zijn aangebracht. Zo is het om kwart over 9 tijd om met elkaar op te ruimen en aan tafel te gaan. We zitten met zijn allen aan tafel, waar ruimte is om te vertellen over belevenissen van thuis of een gebeurtenis zoals een geboorte van een broertje of zusje. Voordat we gaan drinken zingen we met elkaar smakelijk eten, wanneer iedereen een beker heeft gaan we drinken. Spelenderwijs maak je deel uit van een groep, waar je voor elkaar zorgt en naar elkaar luistert.

Ruimte en materialen
De groepsruimten zijn overzichtelijk ingericht, op de speelgoed bakken zijn foto’s aangebracht die ondersteunen bij het opruimen. In de kasten zijn veel ontwikkelingsgerichte materialen aanwezig die kinderen zelf kunnen pakken zoals puzzels, kralen, klei enz.

Pedagogisch medewerker: “Door me te laten inspireren door de interesse van de kinderen is iedere dag een nieuwe ervaring”

Activiteiten
Op de peutergroep wordt uitgebreid stil gestaan bij een verjaardag, sinterklaas en kerst. Er worden dan ook veel verschillende activiteiten aangeboden zoals liedjes, dansjes, boeken lezen, knutselen en klimmen. Wanneer het even kan gaan we naar buiten!

Wij spelen heel graag buiten!
Vrij spelen, verstoppen in de holletjes, fietsen, in de zandbak of van de glijbaan zijn favoriet. Pedagogisch medewerkers spelen in op de behoefte van kinderen en ondernemen leuke activiteiten. Kinderen zijn vrij om mee te doen aan een dans activiteit, schipper mag ik overvaren, bloemen plukken of lopen door het hoge gras. Op de speelplaats zijn kleine picknick tafeltjes aanwezig om buiten te kunnen eten en drinken en in de zomer periode wordt de waterbaan en sproeier opgezet. Wij vinden het fijn om met warm weer ’s morgens buiten te beginnen, op het heetst van de dag even binnen te zijn en ’s middags buiten te zijn, waardoor u geregeld uw kind buiten spelend op komt halen!