Peutergroepen 2-4 jaar

  Welkom op de peutergroep(en)!

Op De Boerderij zijn vijf peutergroepen, waarvan drie voor de hele dag en twee voor halve dagen. Op de peutergroep is plaats voor zestien kinderen per dag onder leiding van twee pedagogisch medewerkers. Kinderen worden geplaatst op één vaste groep, zodat zij in de gelegenheid zijn om vriendschappen op te bouwen en te wennen aan de ruimte, pedagogisch medewerkers en het dagritme. De ruimtes en de visie van de Boerderij is erop gericht dat peuters zo veel mogelijk zelf (leren) doen zoals bijvoorbeeld handen wassen, kiezen van spelmateriaal, opruimen, tafel dekken, brood smeren enzovoorts. De pedagogisch medewerkers zijn nabij en begeleiden peuters bij het ‘zelf doen’ en bij de omgang met andere.

Ik weet wat ik kan verwachten en hoor erbij”

Vast dagritme
Om peuters grip te geven op de dag, werken we volgens een vast dagritme waarin dagelijks terugkerende rituele zijn aangebracht. Zo is het om kwart over 9 tijd om met elkaar op te ruimen en aan tafel te gaan. We zitten met zijn allen aan tafel, waar ruimte is om te vertellen over belevenissen van thuis of een gebeurtenis zoals een geboorte van een broertje of zusje. Voordat we gaan drinken zingen we met elkaar smakelijk eten, wanneer iedereen een beker heeft gaan we drinken. Spelenderwijs maak je deel uit van een groep, waar je voor elkaar zorgt en naar elkaar luistert.

Ruimte en materialen
De groepsruimte zijn voorzien van tafels waar de kinderen met elkaar omheen kunnen zitten. Tijdens de vrije speel momenten staan er materialen zoals puzzels, klei, kralen of andere natuurlijke materialen klaar op tafel. In verschillende hoeken is ruimte om te bouwen, te lezen, natuurlijke materialen te ontdekken of met fantasie te spelen in de huishoek. Door de ruimtes speelklaar in te richten willen wij kinderen uitnodigen om te spelen. De medewerkers organiseren dat er een balans is tussen vernieuwing van materialen en het bieden van structuur en verdieping.

Pedagogisch medewerker: “Door me te laten inspireren door de interesse van de kinderen is iedere dag een nieuwe ervaring”

Activiteiten
Op de peutergroep wordt uitgebreid stil gestaan bij een verjaardag, sinterklaas en kerst. Er worden dan ook veel verschillende activiteiten aangeboden zoals liedjes, dansjes, boeken lezen, knutselen en klimmen. Wanneer het even kan gaan we naar buiten!

Wij spelen heel graag buiten!
Vrij spelen, verstoppen in de holletjes, fietsen, in de zandbak of van de glijbaan zijn favoriet. Pedagogisch medewerkers spelen in op de behoefte van kinderen en ondernemen leuke activiteiten. Kinderen zijn vrij om mee te doen aan een dans activiteit, schipper mag ik overvaren, bloemen plukken of lopen door het hoge gras. Op de speelplaats zijn kleine picknick tafeltjes aanwezig om buiten te kunnen eten en drinken en in de zomer periode wordt de waterbaan en sproeier opgezet. Wij vinden het fijn om met warm weer ’s morgens buiten te beginnen, op het heetst van de dag even binnen te zijn en ’s middags buiten te zijn, waardoor u geregeld uw kind buiten spelend op komt halen!