Kinderdagverblijf- algemeen

Algemene informatie
Kinderopvang De Boerderij is opgericht in 1998 en staat ingeschreven in het landelijk register kinderopvang met 108 plaatsen per dag voor het kinderdagverblijf. De Boerderij onderscheidt zich door de betrokken sfeer, een actieve oudercommissie en een enthousiast team van pedagogisch professionals. De Boerderij werkt met een vast team van pedagogisch medewerkers en hecht veel waarde aan herkenbaarheid en voorspelbaarheid om vanuit een vertrouwde omgeving samen te mogen ontdekken. Daarbij is ruimte in de vorm vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid het belangrijkste om je zelfstandig te kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers zijn nabij door de kinderen te volgen, de ruimte aantrekkelijk in te richten en door het stellen van open vragen.

Aparte baby- en peutergroepen
In september 2012 is er heel bewust gekozen om horizontaal te werken. Dit houdt in dat kinderen van 0-2 jaar bij elkaar spelen en kinderen van 2-4 jaar op één groep spelen. Pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor volledig aansluiten op de wensen van de kinderen. Deze manier van werken stelt kinderen in de gelegenheid om samen met leeftijdgenootjes grapjes te maken, vriendschappen te sluiten en de wereld samen te ontdekken. Waar de ene dreumes met zijn hand op de tafel slaat, moet de andere dreumes erom lachen. Kinderen in dezelfde leeftijd verstaan elkaar. Iedere groep biedt mogelijkheden om te groeien en in kleine stappen te leren het zelf te doen, om te kijken naar de andere en te leren het samen te doen. spelenderwijs leren kinderen wat gewenst en wat is ongewenst in een groep: “hoe kan ik mij uitdrukken”, “ik mag er zijn” en “er word naar mij geluisterd” zijn ervaringen die kinderen opdoen.

Aantrekkelijk ingerichte ruimte
Alle ruimtes zijn aantrekkelijk ingericht voor de specifieke leeftijdsgroep. De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een goede balans tussen het kunnen herkennen van de ruimte, het experimenteren met materialen en het bewaken van de aanvaardbare risico’s. Kinderen kunnen veelal spelen in de verschillende ingerichte hoeken en worden in de gelegenheid gesteld om te experimenteren en zelf hun eigen grenzen te verleggen, bijvoorbeeld door zelf ergens op te klimmen/kruipen en er ook weer zelf af te komen. Het betrekken van de elementen van de natuur bij het spel en de ontdekking van kinderen is een uitdaging die medewerkers met twee handen aangrijpen om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en het spel te verrijken.

Professionalisering 
De branche kinderopvang is een dynamische branche waarin steeds meer aandacht komt voor de professionalisering en de educatieve kwaliteiten die medewerkers kinderen te bieden hebben. Sinds 2010 zijn er bij de Boerderij meerdere studiedagen per jaar en worden medewerkers gericht getraind in het inzetten van interactievaardigheden en het benutten van natuurlijke elementen. Er zijn verschillende rollen voor de pedagogisch medewerker om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en te ondersteunen. Het voeren van gesprekken, stellen van open vragen en door kinderen de ruimte te geven zich te laten verwonderen doen zij nieuwe ervaringen op.

Innovatie
Binnen de Boerderij word niet alleen geïnvesteerd in de kennis van medewerkers, maar ook in de tijd voor medewerkers om doelen te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat enthousiaste pedagogisch medewerkers samen met ons willen ontdekken en groeien. De Boerderij vindt het belangrijk dat medewerkers individueel, in team verband en met ondersteuning van de leidinggevende extra tijd krijgen om buiten de groep te kunnen werken aan de doelstellingen en realisatie van het jaarprogramma. Deze doelstellingen en het jaarprogramma wordt jaarlijks opgesteld. Medewerkers zijn vier keer per jaar gericht in gesprek over hun persoonlijke doelen en mogelijkheden die zij zien om de kwaliteit kinderopvang die wij willen bieden samen te realiseren. Iedereen voelt zich daar verantwoordelijk voor en afspraken worden daarom ook vastgelegd en geëvalueerd. Verder is er in de ochtend extra ondersteuning op de groep, zodat vaste medewerkers kunnen werken aan extra taken en worden er met regelmaat groepsvergaderingen en overlegmomenten gepland om te zorgen voor een goede afstemming en het realiseren van een goede samenwerking tussen collega’s.
Om te zorgen dat ook de omgeving goed is afgestemd op behoefte van de kinderen, word jaarlijks geïnvesteerd in materialen en middelen. Ontwikkelingen op dit gebied en keuzes die Anita en Edith maken, maken zij bespreekbaar binnen het team en de oudercommissie. Het is voor de Boerderij heel prettig om zo met elkaar te werken aan een waardevolle plaats voor kinderen, ouders en medewerkers.

Samenwerking
Om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de branche neemt De Boerderij aan diverse samenwerkingsverbanden deel, bijvoorbeeld met de brancheorganisatie Kinderopvang, met MBO scholen of andere ondernemers in de kinderopvang. Daarnaast zijn er landelijke bijeenkomsten en evenementen waardoor De Boerderij op de hoogte is van ontwikkelingen. Continu zijn Anita en Edith in samenwerking met de oudercommissie of de medewerkers op zoek naar verbetering van de kwaliteit en maken hierin duidelijke keuzes. Tijdens de rondleiding of een persoonlijke gesprek met Anita of Edith lichten zij dan ook graag toe waar de Boerderij voor staat.

Interesse
Wanneer u geïnteresseerd bent, dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding. U kunt op de verschillende groepen rond kijken, kennis maken met medewerkers, sfeer proeven en natuurlijk vragen stellen. Om meer te lezen over de visie van De Boerderij, klik dan hier.

Met vriendelijke groet,
De Boerderij

Kinderopvang De Boerderij is een particulier initiatief en heeft een vergunning van de gemeente Utrecht. Klik hier voor het laatste inspectierapport.