Kinderdagverblijf- algemeen

Algemene informatie
Kinderopvang De Boerderij is een particuliere organisatie die voldoet aan de gestelde eisen door de wet kinderopvang. De Boerderij is opgericht in 1998 en biedt aan de Enghlaan opvang aan maximaal 142 kinderen per dag, verdeelt over acht groepen. Bij de Boerderij werkt een vast team van vooral pedagogisch medewerkers, er zijn dus geen ‘vreemde gezichten’. Er is een betrokken sfeer, een actieve oudercommissie en een hecht team. Het voordeel van de Boerderij is dat er niet alleen nauwe betrokkenheid is van de medewerkers, maar ook met de eigenaren. Anita en Edith zijn veelal dagelijks aanwezig en vinden het belangrijk dat de ervaringen van ouders & kinderen bespreekbaar zijn.

Aparte baby- en peutergroepen
In september 2012 is er heel bewust gekozen om horizontaal te werken. Dit houdt in dat kinderen van 0-2 jaar bij elkaar spelen en kinderen van 2-4 jaar op één groep spelen. Pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor volledig aansluiten op de wensen van de kinderen. Ook bij de BSO is het mogelijk om een jonge groep voor kinderen tot 7 jaar in te richten en een groep voor kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar. Deze manier van werken stelt kinderen in de gelegenheid om samen met leeftijdgenootjes grapjes te maken, vriendschappen te sluiten en de wereld samen te ontdekken. Waar de ene dreumes met zijn hand op de tafel slaat, moet de andere dreumes erom lachen. Kinderen in dezelfde leeftijd verstaan elkaar.

Professionalisering 
De branche kinderopvang is een dynamische branche waarin steeds meer aandacht komt voor de professionalisering en de educatieve kwaliteiten die medewerkers kinderen te bieden hebben. Sinds 2010 zijn er bij de Boerderij meerdere studiedagen per jaar en worden medewerkers gericht getraind in het inzetten van interactievaardigheden en het benutten van natuurlijke elementen. Medewerkers maken gebruik van zowel de binnen als buitenruimtes en de materialen om samen met de kinderen de mogelijkheden te ontdekken. Door met kinderen in gesprek te gaan, ze vragen te laten stellen en zich te laten verwonderen doen kinderen ervaringen op. Er is geen mooiere manier om met elkaar te ontdekken wat je zelf kan en ook vooral de reactie van andere te observeren. Kinderen leren zich te bewegen in een groep. Wat is gewenst en wat is ongewenst in een groep, hoe kan ik mij uitdrukken en ik mag er zijn, er word naar mij geluisterd zijn ervaringen die kinderen opdoen.

Samenwerking
Om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de branche neemt De Boerderij aan diverse samenwerkingsverbanden deel, bijvoorbeeld met MBO scholen of andere ondernemers in de kinderopvang. Daarnaast zijn er landelijke bijeenkomsten en evenementen waardoor De Boerderij op de hoogte is van ontwikkelingen. Continu zijn Anita en Edith in samenwerking met de oudercommissie of de medewerkers op zoek naar verbetering van de kwaliteit en maken hierin duidelijke keuzes. Tijdens de rondleiding of een persoonlijke gesprek met Anita of Edith lichten zij dan ook graag toe waar de Boerderij voor staat.

Innovatie
Binnen de Boerderij word niet alleen geïnvesteerd in de kennis van medewerkers, maar ook in de tijd voor medewerkers om doelen te realiseren. Jaarlijks word een jaarprogramma en organisatiedoelen opgesteld om van daaruit met medewerkers een gesprekscyclus te kunnen starten. Medewerkers zijn vier keer per jaar gericht in gesprek over hun persoonlijke doelen en mogelijkheden die zij zien om de kwaliteit kinderopvang die wij willen bieden samen te realiseren. Iedereen voelt zich daar verantwoordelijk voor en afspraken worden daarom ook vastgelegd en geëvalueerd. Verder zijn er groepsvergaderingen om te zorgen voor een goede afstemming en het realiseren van een goede samenwerking tussen collega’s.
Om te zorgen dat ook de omgeving goed is afgestemd op behoefte van de kinderen, word jaarlijks geïnvesteerd materialen en middelen. Er blijven wensen om de inrichting van de ruimte nog beter af te stemmen op de behoefte van kinderen. En om ook middelen aan te schaffen om daarmee de mogelijkheden om de wereld te ontdekken te vergroten. Ontwikkelingen op dit gebied en keuzes die Anita en Edith maken, maken zij bespreekbaar binnen het team en de oudercommissie. Het is voor de Boerderij heel prettig om zo met elkaar te werken aan een waardevolle plaats voor kinderen, ouders en medewerkers.

Interesse
Wanneer u geïnteresseerd bent, dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding. U kunt op de verschillende groepen rond kijken, kennis maken met medewerkers, sfeer proeven en natuurlijk vragen stellen. Om meer te lezen over de visie van De Boerderij, klik dan hier.

Met vriendelijke groet,
De Boerderij

Kinderopvang De Boerderij is een particulier initiatief en heeft een vergunning van de gemeente Utrecht. Klik hier voor het laatste inspectierapport.